Altres recursos

Guia de recomanacions per a la signatura d’acords amb la propietat de finques forestals per a realitzar actuacions de millora de la biodiversitat.

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades.
Guia dels acords de custòdia.