L’Associació Propietats per a la Conservació de la Natura promou la participació activa de les persones propietàries de finques privades en la conservació dels valors naturals i de la biodiversitat que hi són presents en elles.