Com fer-se membre

A continuació trobareu el full d’inscripció per sol·licitar l’alta com a membre de l’associació:

Instruccions per tramitar la inscripció:

  • El full d’inscripció (en qualsevol de les dues versions) ha d’anar acompanyat d’una carta de motivació on pugueu compartir amb nosaltres quins són els motius pels quals voleu formar part de l’associació.
  • En cas que vulgueu formar part de l’associació com a persona jurídica, és necessari aportar, addicionalment, un document emès per l’òrgan competent de l’entitat autoritzant a la mateixa a formar part de l’associació.
  • Aquests tres documents (dos en el cas de les persones físiques), cal que l’envieu signat digitalment a hola@pcnatura.org.

    En cas que no disposeu de signatura electrònica, cal signar-lo manualment i enviar-lo escanejat a hola@pcnatura.org i també físicament per correu postal a: 

    Associació Propietats per a la Conservació de la Natura
    C/Sagrada Família, 7 (Universitat de Vic).08500, Vic.
  • Una vegada la vostra sol·licitud hagi estat aprovada, se us comunicarà per e-mail.