Missió, visió i valors

Missió

Promoure models de gestió de la propietat privada en harmonia amb la natura a través d’una economia rural, social i regenerativa, teixint complicitats amb tots els actors implicats.

Visió

En el moment d’emergència climàtica en el que ens trobem, on la pèrdua de biodiversitat no té precedents, cal que tots els actors ens corresponsabilitzem i sumem forces per dur a terme activitats i projectes que intentin revertir aquesta tendència. Com a propietaris d’espais naturals sentim la necessitat de cuidar-los, i creiem que aquesta nova associació ens pot ajudar a compartir coneixements, promoure projectes conjunts, a realitzar campanyes de sensibilització cap a altres persones propietàries, a influir en òrgans de decisió i a valoritzar els serveis que la natura ens ofereix.

Valors

  • Apostem per un model que equilibra gestió i conservació.
  • Hem d’incloure les persones en la conservació de la natura perquè som natura.
  • Aquesta associació teixeix una xarxa de propietaris que permetrà recuperar el paisatge mosaic alhora que protegim el nostre patrimoni natural; una xarxa que ha de créixer per aglutinar veus i propòsits fins ara disseminats.