Els orígens

Al 2021 la Xarxa per a la Conservació de la Natura va elaborar l’informe: “Estudi de motivacions de la propietat privada per conservar la natura: “I tu, per què conserves la natura?” en la qual van participar 179 persones propietàries i gestores de finques privades.

Aquest informe va evidenciar que la majoria de persones propietàries no només mostren gran interès per conèixer la biodiversitat del seu espai sinó que senten també l’obligació moral de conservar la natura i perceben aquesta conservació com una estratègia vàlida per assegurar la sostenibilitat de la seva finca.

Degut a factors com la manca de finançament, la càrrega burocràtica i la necessitat de compartir i transferir coneixements entre propietaris i gestors de les finques, es va evidenciar la necessitat de disposar d’un espai associatiu de diàleg i treball entre aquestes persones.