Línies estratègiques

Persona caminant amb cavalls

Gestió per a la Conservació del medi i la seva biodiversitat

  • Promoure tot tipus d’iniciatives orientades a  conservar, protegir, restaurar i valoritzar els serveis de la natura per a la salut i el benestar de les persones
  • Impulsar la creació i declaració de reserves naturals privades, així com la obtenció d’altres distintius i reconeixements com la de finca  amb Altres Mesures de Conservació (AMEC).

Comunicació i difusió

  • Desenvolupar actuacions de Field Building dirigides a construir i desenvolupar àmbits i marcs conceptuals en l’àrea de la propietat privada involucrada en la conservació de la natura.
  • Activitats de difusió de l’associació: organització de debats, jornades tècniques, trobades interdisciplinàries per reunir actors claus del territori amb responsables polítics de diferents àmbits.
Grup de persones escoltant una explicació en un entorn natural

Incidència política

  • Representar la propietat privada per la conservació de la natura, creant sinergies i aliances amb altres entitats públiques i privades i poder influir en òrgans de decisió pública.
  • Fomentar un equilibri entre l’aprofitament econòmic de les propietats i l’ús sostenible dels recursos naturals, tenint en compte els desafiaments actuals derivats del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.

Finançament

  • Impulsar la implementació de sistemes de pagament per serveis ambientals.
  • Aconseguir l’aprovació d’un sistema de bonificacions fiscals per les finques que realitzen actuacions de conservació de la natura.
Persones reunides en una casa de camp a voltant d'una taula

Coneixement i Treball en Xarxa

  • Impulsar la planificació i gestió de projectes orientats a millorar la gestió de les finques amb criteris de sostenibilitat, mitjançant instruments adequats com la custòdia del territori.
  • Capacitar a la propietat en la millora de la conservació de la natura mitjançant la promoció de plans de gestió per a les finques de les persones membres