Projectes

Rewilding

Explorem les diferents possibilitats que pot oferir la renaturalització a les finques privades. Entenem que les espècies silvestres i els processos naturals poden recuperar-se als espais naturals gràcies a un suport inicial que busca aturar la pèrdua de biodiversitat treballant amb solucions basades en la natura. A Europa aquest moviment a favor de la restauració dels ecosistemes i de la necessitat de connectar amb la natura i la vida silvestre, va emergir fa ja alguns anys i des de PCNatura volem explorar les possibilitats d’aplicar aquests models a casa nostra.

Reserves Naturals Privades

Per tal de protegir el patrimoni natural present a les finques privades, cal explorar noves figures jurídiques com la de les reserves naturals privades. La UICN ha catalogat i definit els criteris de diferents instruments i figures de protecció que poden ser de gran utilitat a Catalunya. Aquestes figures poden ser eines pràctiques i eficients per protegir la biodiversitat dels espais naturals privats i oferir solucions a reptes com els de la regulació de l’ús públic. Treballem tant des de l’anàlisi jurídica i tècnica com des de la incidència política per estudiar la viabilitat d’importar aquests models al nostre territori.

Bonificacions i incentius fiscals per iniciatives de conservació en finques privades

Una eina de gran importància pel foment de la conservació als espais naturals privats, és la creació d’un sistema d’incentius fiscals que afavoreixi actuacions positives en aquesta línia des del sector privat. Amb la creació a Catalunya del Registre de Finques amb iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, s’obre una nova etapa que ofereix la possibilitat de dissenyar i implementar un sistema d’incentius i beneficis fiscals per aquest tipus d’iniciatives. Des de PCNatura impulsem i dinamitzem aquesta iniciativa per tal que esdevingui una realitat.